एसव्हि कँन्टर

सेंद्रिय दाणेदार भूसुधारक !

हे उच्च  प्रतिच्या सेंद्रिय घटकापासून तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये बोनमील, समुद्री शेवाळ, सीवीड एक्सट्रेक्ट, अमिनो असिड्स, कडुनिंब लाकडीची राख (अर्क ), मोलॅसिस, बॅन्टोनाईट,डोलमाइट, वर्मीवॉश इत्यादी सेंद्रिय घटकापासून तयार करण्यात आले आहे. जमिनीला व पिकांना सेंद्रिय स्वरूपात फॉस्फरस, नायट्रोजन, बायोपोटॅश, कॅल्शिअम  इत्यादी  पोषक तत्वे नैसर्गिक स्वरूपात  पिकांना उपलब्ध होतात. हे एक उत्तम प्रतीचे भूसुधारक असून या खताने सर्व प्रकारच्या पिकांचे उत्पादन वाढते  व उत्पादीत मालाचा दर्जा हि चांगला राखला जातो. रसायनमुक्त शेतमाल फळे इत्यादींसाठी व सेंद्रिय शेतीसाठी अतिशय उत्तम प्रकारचे खत म्हणून उपयोग होतो.

               हे उच्च  प्रतिच्या सेंद्रिय  घटकापासून तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये बोनमील, समुद्री शेवाळ, सीवीड एक्सट्रेक्ट, अमिनो असिड्स, कडुनिंब लाकडीची राख (अर्क), मोलॅसिस, बॅन्टोनाईट, डोलमाइट, वर्मीवॉश इत्यादी सेंद्रिय घटकापासून तयार करण्यात आले आहे. जमिनीला व पिकांना सेंद्रिय स्वरूपात फॉस्फरस, नायट्रोजन, बायोपोटॅश, कॅल्शिअम  इत्यादी  पोषक तत्वे नैसर्गिक स्वरूपात  पिकांना उपलब्ध होतात. हे एक उत्तम प्रतीचे भूसुधारक असून या खताने सर्व प्रकारच्या पिकांचे उत्पादन वाढते व उत्पादीत मालाचा दर्जा हि चांगला राखला जातो. रसायनमुक्त शेतमाल फळे इत्यादींसाठी व सेंद्रिय शेतीसाठी अतिशय उत्तम प्रकारचे खत म्हणून उपयोग होतो.

वापरण्याचे प्रमाण – एकरी १० किलो
उपलब्ध पॅकिंग – १० किलो

Related Products

Products
एसव्हि फ्रूटर
Read More
Products
एसव्हि कँन्टर
Read More
Products
एसव्हि ५९
Read More
Products
एसव्हि फुलोरा
Read More