blog

द्राक्ष वेल व निगेटिव्ह चार्ज: भाग १

हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे परंतू का कुनास ठाऊक कुनिच या विषयावर वाच्यता करताना दिसत नाहीत. सर्वात पहिले निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे काय ते पाहूयात, (वनस्पती शी निगडीत विषय) मातीमधे ऊगवनार्या सर्वच वनस्पती या निगेटिव्ह चार्ज च्या प्रभावाखाली असतात कारण पृथ्वी हिच सर्वात मोठा निगेटिव्ह चार्ज चा स्त्रोत आहे, निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे परत माघारी जानारा विद्युत प्रवाह, ( सर्व  विश्वच मग सजिव या निगेटिव्ह व पाॅजिटिव्ह विद्युत तरंगाच्या अंमला खाली सतत असतात) विषेशतः वनस्पती या निगेटिव्ह तंरगा च्या प्रभावा खाली असतात, ( माणूस सुद्धा या दोन  ( - + ) चार्ज मधे च असतो, फरक एवढाच की माणसाच्या हृदयात  पाॅजिटिव्ह  चे निगेटिव्ह करंट मधे रूपांतर  सतत होत असते, यालाच मानसाचा जिव अस म्हणत असावेत, प्रत्येक सजिव (वनस्पती सोडून ) अश्याच प्रकाराने जिवंत आढळतो) खर म्हणजे पाॅजिटिव्ह भार /करंट/चार्ज / प्रवाह म्हणजे ऊर्जा. (तारेतुन जाणार  विद्युत प्रवाह फारच शक्तिशाली असतो व सजिवां मधे आढळणारा प्रवाह खूपच कमजोर असतो ) याच ऊर्जेच्या जोरावर सर्व सजीव जगत असतात, हिच ऊर्जा मात्र संघर्षातुनच (कुठल्यातरी घर्षणाने) तयार होत असते.   अर्थात अनेक स्थित्यंतरातून  (conversions) ही ऊर्जा तयार होते, ही ऊर्जा तयार होताना अनेक प्रकारची संप्रेरके (हार्मोन्स) वापरली जातात व नविनही तयार होत असतात, गरजेपुरती ऊर्जा सजिव शरीरात साठविली जाते काही ऊर्जा  तात्काळ जिवंत राहण्यासाठी वापरली जाते काही ऊर्जा शारिरीक हालचाली साठी वापरली जाते, थोडीफार शिल्लक ऊर्जा परत हृदयात  नष्ट केली जाते (पाॅजिटिव्ह चे निगेटिव्ह मधे रूपांतर). हे सर्व वनस्पती सोडून इतर सजिवांमधे घडते. आता वनस्पती (द्राक्ष वेल) मधे कसे ऊर्जेचे संचलन होते ते पाहू,  वनस्पती मध्ये हृदयाचा रोल माती/जमिन करत असते. (वनस्पती सोडून सर्वच सजिवांना जगन्यासाठी किंवा ऊर्जा प्राप्त करण्यासाठी दुसर्या कुनाचातरी आधार घ्यावा लागतो ) वनस्पती ना मात्र निसर्ग च स्वतः जगवितो, पोसतो व तिची काळजी घेतो . आणि या वनस्पती चे हृदय थेट माती/जमिन च आहे. 

लेखक-
मा.श्री.सुभाषचंद्र कराळे सर